Moedertaal op de speelplaats? Neen, bedankt.

Op DeStandaard.be laat de Gentse schepen van Onderwijs op 10 april optekenen dat anderstalige kinderen in het stedelijk onderwijs voortaan hun moedertaal mogen spreken. Volgens experts zou dat ook hun Nederlands ten goede komen.

Ik ben zelf geen expert, dus ik geloof best dat een goede kennis van de moedertaal een betere basis is voor het aanleren van het Nederlands als tweede taal. Zonder het belang van de kennis van het Nederlands ook maar in het minst te onderschatten, vraag ik me af of dat wel de enige factor is die een rol mag spelen. Is het integratieverhaal niet veel ruimer?

De Gentse Groen-schepen voor Onderwijs geeft als voorbeeld dat een elfjarige Bulgaars kind een zesjarig Bulgaars kind in zijn eigen taal veel beter kan helpen leren lezen. Waar, ongetwijfeld, maar ik kan me uit mijn eigen jeugd – en dat is toch nog niet zo heel lang geleden – niet herinneren dat ik als elfjarige ooit een zesjarige hebben helpen leren lezen. Wat je wel doet als kind, is andere kinderen opzoeken die (figuurlijk) dezelfde taal spreken, gewoon omdat je elkaar beter begrijpt. Hoeveel sterker moet dat niet zijn als het over letterlijk dezelfde taal gaat?

Door toe te laten dat kinderen hun eigen moedertaal mogen spreken, creëer je kliekjes, groepjes kinderen die dezelfde, vreemde taal spreken. In plaats van te bouwen aan één sterke Vlaamse gemeenschap, laat je verschillende gemeenschapjes ontstaan die naast elkaar leven. Dat is niet de integratie waar de N-VA voor staat. Dat is zelfs gewoon geen integratie, punt.

(Deze bijdrage is geschreven voor mijn verkiezingswebsite op 10 april 2014 en werd lichtjes aangepast.)

De straat is van iedereen

Net als in zovele andere gemeentes vond gisteren ook in Zwevegem de Buitenspeeldag plaats. Onze gemeente had gekozen voor een groot centraal evenement in het Gemeentepark, gecombineerd met een oproep om op 2 april speelstraten te organiseren in de landelijke dorpskernen. Drie wijken gingen daarop in.

Het evenement in het Gemeentepark lokte zéér veel bezoekers. Kinderen, maar ook ouders en grootouders. Het schitterende weer maakte het plaatje compleet. Het park én de speelstraten waren een namiddagje van de kinderen.

Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. De straat is van iedereen, dus ook van onze kinderen en jongeren. Wanneer de (verkeers)veiligheid het enigszins toelaat, moeten ook zij gebruik mogen maken van de straat. Ook kinderen en jongeren mogen zichtbaar aanwezig zijn.

Het is de laatste tijd weer wat kalmer, maar in de voorbije maanden en jaren staken met de regelmaat van de klok nieuwsberichten de kop op over buren die speelpleinen en kinderdagverblijven wilden sluiten vanwege de overlast. Dat mogen we niet laten gebeuren. De bezorgdheid van die mensen moet ernstig worden genomen en er moet in de mate van het mogelijke aan worden verholpen, maar kinderen uit de openbaarheid bannen en hen per definitie als ‘overlast’ beschouwen, is meer dan een brug te ver. De N-VA is een partij die gemeenschapsvorming hoog in het vaandel draagt. Buitenspelende kinderen leren niet alleen met elkaar om te gaan (veel meer dan van achter de spelcomputer of voor de tv) maar brengen ook mensen samen.

Een verdraagzaam klimaat tegenover jongeren en kinderen, en een bespeelbaar openbaar domein, dat is een hoeksteen van onze maatschappij!

(Deze bijdrage is geschreven voor mijn verkiezingswebsite op 3 april 2014 en werd lichtjes aangepast aan de post-electorale situatie.)

Eigen belang provincie belangrijker dan goede werking PTI Kortrijk bij toetreding tot Scholengemeenschap 21

logo prov west vlaanderenBrugge/Kortrijk – N-VA West-Vlaanderen heeft begrip voor de toetreding van het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk tot scholengemeenschap 21 Vlaamse Ardennen (Avelgem-Oudenaarde –Ronse) maar kan zich bij monde van provincieraadslid Johan Rollez (Zwevegem) niet vinden in de motivering van de Deputatie. Uit die motivering blijkt immers dat niet het belang van de school de eerste bekommernis is, maar wel de positie van het provinciaal beleidsniveau. Lees verder

N-VA West-Vlaanderen vraagt overheveling PTI naar ander beleidsniveau

Johan Rollez vond dit bericht leuk

logo prov west vlaanderenNaar aanleiding van de herstructureringsvoorstellen voor het Provinciaal Technisch Instituut (Kortrijk) die werden besproken op de provincieraad van 27 november, eist N-VA West-Vlaanderen dat de school wordt overgeheveld naar een ander beleidsniveau, zoals de Vlaamse Gemeenschap. Lees verder

Vanwaar de opschudding?

De burgemeester van Menen wil dat haar ambtenaren de taalwetten strikt toepassen. Die maatregel komt er niet omdat er af en toe een anderstalige toerist binnenkomt, of een nieuwkomer die nog maar net gearriveerd is. Ze komt er wel omdat mensen die al jarenlang in de Vlaamse – en dus officieel eentalig Nederlandse – stad Menen wonen, het niet nodig vinden om zich aan te passen aan de maatschappij waar ze – bij mijn weten uit vrije wil – naartoe zijn gekomen. Lees verder

Bouwen aan een sterke gemeenschap (11-juliviering 2013)

Logo ZwevegemOp 6 juli 2013 had ik de eer om mijn allereerste 11-julitoespraak te mogen houden, ter gelegenheid van de officiële 11-juliviering in Zwevegem. De kern van mijn boodschap lag op het sterke sociale weefsel in onze gemeente waarmee wij onze gemeenschap op- en uitbouwen. Wie het moment heeft gemist, kan hier mijn toespraak nalezen. Vanitas vanitatum, omnia vanitas. Lees verder

AmateurCultuur voortaan met grote C

Logo ZwevegemGisteren werd in Zwevegem het Cultureel Abonnement 2013-’14 voorgesteld. Net als vorig jaar omvat het Cultureel Abonnement vier professionele voorstellingen. Maar er is méér! Lees verder

Kunstacademie Zwevegem: vertrouwen in de toekomst

Logo ZwevegemOp de website van Het Nieuwsblad las ik op 27 maart een persbericht van CD&V over de toekomst van de Kunstacademie. Collega Sem Vanhessche had tijdens de gemeenteraad van 25 maart – terecht – zijn ongerustheid geuit over de erkenning van de Zwevegemse Kunstacademie, maar poneerde daarbij een tweetal stellingen die toch enige nuancering verdienen. Die nuancering kwam er ook op de gemeenteraad… Lees verder

Besparen: moeten of niet mogen?

Logo ZwevegemDe online kranten staan vandaag weer bol van de torpedo’s van oppositiepartij CD&V. Welke besparing je ook voorstelt, en op welke manier die ook tot stand komt: onaanvaardbaar.

Even in herinnering brengen: de nieuwe bestuursploeg is nog niet eens twee maanden in functie. Wij hebben vastgesteld dat er een schuldenlast is van ongeveer 45 miljoen euro én een tekort op het eigen dienstjaar 2013 van een kleine 300.000 euro. Op de installatievergadering noemde CD&V dit nog een begroting “in evenwicht”. De zogenaamde spaarpot van 10 miljoen volstaat niet eens om de door de vorige ploeg besliste uitgaven te financieren… Niet besparen is duidelijk géén optie, niet omdat wij dat zo graag willen, wel omdat het moet. De torpedo’s van CD&V zijn gericht op de vlotten die het zinkende schip boven water proberen te houden. Lees verder

46 West-Vlaamse bibliotheken buiten dienst door software-upgrade

logo prov west vlaanderenVan 18 tot 24 maart 2013 zullen bijna alle West-Vlaamse bibliotheken hun dienstverlening een hele week lang moeten reduceren tot het absolute minimum, of zelfs de deuren helemaal sluiten, vanwege een upgrade van het Provinciaal Bibliotheeksysteem VUBIS.

Bijna alle West-Vlaamse bibliotheken zijn aangesloten op het provinciale systeem. In de week van 18 maart worden maar liefst vijf upgrades geïmplementeerd, wat erop wijst dat het systeem de voorbije jaren nauwelijks of niet werd onderhouden. Het gevolg is een onderbreking van niet minder dan zeven dagen. Lees verder

Johans tweets